Postregistr.cz

Novinky

Modul LongTermValidator

Modul LongTermValidator podporuje dlouhodobou validaci, archivaci datových zpráv.

Bez tohoto modulu není možné uskutečnit v budoucnosti konverzi datové zprávy do listinné podoby.

Postregistr 2.3.0

11/2012 byla uvolněna nová verze Postregistr 2.3.0.0.

PMT - Postregistr Management Tool

Modul PMT určený pro administrátory aplikace.

Podpora pro práci s exekutory - hromadná odpověď na více dotazů od daného exekutora.