Postregistr.cz

Zdravotnictví

Krajská zdravotní, a.s.

Pět velkých nemocnic v Severočeském kraji sdružených ve společnosti Krajská zdravotní, a.s., reprezentuje největší implementaci aplikace postregistr.cz v sektoru zdravotnictví.