Postregistr.cz

Stavebnictví

Eurovia CS, a. s. (bývalé SSŽ)

Subterra Nejrozsáhlejší implementace systému postregistr.cz. Toto řešení využívá více jak deset dceřiných společností a patnáct závodů rozmístěných po celé české republice. Celkově má společnost Eurovia CS, a. s., více jak 3 000 zaměstnanců.

Subterra, a. s.

Subterra Společnost Subterra využívá možností technologie SharePoint téměř bezezbytku. Tomu odpovídá i infrastruktura celého prostředí, které je postaveno na farmě složené z 5 serverů. I v tomto složitém prostředí je možné spolehlivě, a hlavně jednoduše provozovat řešení postregistr.cz.