Postregistr.cz

Revoluce v doručování zpráv

Robustní aplikace postavená na technologii Microsoft SharePoint (WSS, SharePoint Server 2007, 2010, 2013).

Efektivní a intuitivní distribuce datových zpráv

Fulltextové vyhledávání, ucelená sada manažerských reportů, granulární nastavení uživatelských práv.

Automatická distribuce datových zpráv koncovému uživateli

Nastavení sady pravidel pro automatickou distribuci datových zpráv, uživatelé ve všech rolích jsou o požadavku na zpracování notifikováni e-mailem.

aplikace využívající technologii Microsoft SharePoint

Definice typu datových zpráv s nastavením časových limitů na zpracování, pracovní postupy jsou řízeny a kontrolovány aplikací s nastavitelnými dobami odezvy.

Dlouhodobá archivace datových zpráv

Dlouhodobá validace a archivace datových zpráv s využitím archivních časových razítek.

< 1 2 3 4 5 >

Novinky


PMT - Postregistr Management Tool

Modul PMT určený pro administrátory aplikace.

Podpora pro práci s exekutory - hromadná odpověď na více dotazů od daného exekutora.Blog


Podpora DZ od exekutorů

Nová verze Postregistr 2.2.4 podporuje hromadnou odpověď od daného exekutora. Znatelná úspora času pro zpracovatele dotazů od exekutorů.O společnosti

Společnost postregistr.cz, s.r.o., je IT společnost, která se specializuje na produkty a služby souvisejícími se systémy obsluhy datových schránek. Stejnojmenný produkt postregistr.cz, je vyvinutý na základě požadavků zákazníků z finančního a výrobního sektoru.

Chci vědět více

Archiv DZ

Dlouhodobá archivace a validace datových zpráv.

Externí archiv datových zpráv je napojen na modul LongTermValidator, který umožní prokázat nejen platnost datové zprávy, ale také v budoucnosti konverzi dokumentů do listinné podoby.